Usluge

1. DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA

Pregledi
– opći klinički pregledi, dermatološki, oftalmološki, neurološki, ortopedski
Laboratorijske pretrage
– hematološke, biokemijske, koagulacijske analize krvi, kompletna analiza urina, brzi testovi

Citološke pretrage
– mikroskopska pretraga briseva, krvnih razmaza, novotvorevina

Ultrazvučna dijagnostika
– dijagnostika gravidnosti, bolesti trbušne šupljine, kardiologija

Kompjutorizirana radiološka dijagnostika
– mogućnost brze izrade digitalnih rendgenoloških slika i njihova pohrana na CD, USB, slanje na email

Oftalmološke pretrage
– osnovne i specijalne pretrage poput mjerenja očnog tlaka

Usluga stacionarnog liječenja

2. OPERACIJSKI ZAHVATI

– sterilizacije i kastracije kućnih ljubimaca, abdominalna kirurgija, onkologija, rekonstrukcijska kirurgija, stomatologija, osnovni oftalmološki zahvati
Kirurški zahvati se izvode u općoj inhalacijskoj anesteziji sa kompletnim monitoringom pacijenta za vrijeme operacije, te se životinje otpuštaju kući tek nakon što se u potpunosti probude iz anestezije.

3. PREVENTIVA

– cijepljenja kućnih ljubimaca protiv zaraznih bolesti i bjesnoće, čišćenje od vanjskih i unutarnjih parazita, savjetovanje vlasnika

4. ŠIŠANJE I KUPANJE

– profesionalno održavanje higijene Vaših kućnih ljubimaca

5. 24-SATNO DEŽURSTVO ZA HITNE SLUČAJEVE